RODO

RODO

 Poniżej przedstawiamy treść obowiązku informacyjnego dla naszych klientów dotyczący przetwarzania i przechowywania danych osobowych zgodnie z obowiązującą ustawą.

Obowiązek informacyjny


1. Informacja o administratorze danych
Administratorem Państwa danych osobowych jest PKS TRAVEL SP. Z O.O. (nazwa handlowa TRAVEL STUDIO) z siedzibą WE
WROCŁAWIU, przy ulicy ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 145

2. Sposób kontaktowania się z osobą odpowiedzialną za dane osobowe.
Z osobą odpowiedzialną za dane osobowe można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail
WROCLAW@TRAVELSTUDIO.PL lub pocztą tradycyjną pisząc na adres:
Dane osobowe
PKS TRAVEL SP. Z O.O. (nazwa handlowa TRAVEL STUDIO)
UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 145
53-138 WROCŁAW

3. Cele przetwarzania.
Państwa dane osobowe pozyskane w związku z przygotowywaną ofertą związaną z imprezą turystyczną lub wypełnionym
formularzem rezerwacyjnym będą przetwarzane w następujących celach:
1. sprzedaży produktów i usług
2. obsługa rezerwacji
3. marketingu bezpośredniego.

4. Podstawa prawna.
Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych będzie:
1. niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy,
2. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
3. prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora.

5. Kategorie pozyskanych danych osobowych.
Pozyskaliśmy od Państwa następujące kategorie danych osobowych:
1. dane teleadresowe,
2. historię odbytych podróży (mogą być wykorzystywane jako preferencje),

6. Informacje o odbiorcach danych osobowych.
Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:
1. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
2. firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki (dokumenty podróży) do Państwa,
3. organizatorom imprez turystycznych, liniom lotniczym, hotelom, przewoźnikom i innym odbiorcom wymaganym przy realizacji
imprez turystycznych,
4. procesorom w związku ze zleconymi przez PKS TRAVEL SP. Z O.O. (nazwa handlowa TRAVEL STUDIO) działaniami
realizowanymi w imieniu PKS TRAVEL SP. Z O.O. (nazwa handlowa TRAVEL STUDIO).

7. Informacje o zamiarze przekazania danych osobowych do państwa trzeciego.
Państwa dane nie będą przekazane do państw trzecich o ile nie będzie to wymagane przy realizacji oferowanej/sprzedawanej
imprezy/usługi turystycznej lub innego produktu związanego z oferowaną/sprzedawaną imprezą/usługą turystyczną.

8. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane.
Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim są przetwarzane.
1. dane dotyczące wykonywania umowy – 10 lat,
2. działania marketingowe – do odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu.
Okres przetwarzania określany jest przepisami prawa, które obligują PKS TRAVEL SP. Z O.O. (nazwa handlowa TRAVEL
STUDIO) do przetwarzania danych przez określony czas.

9. Informacje o prawie żądania od administratora dostępu do danych osobowych.
Informujemy, że mają Państwo prawo do:
1. żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa.
2. sprostowania danych
3. żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia
4. usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania
5. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych
6. przeniesienia danych osobowych
7. tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się na w pełni zautomatyzowanym przetwarzaniu,

10. Informacje o prawie do cofnięcia zgody.
Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.
Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych.

11. Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez PKS TRAVEL SP. Z O.O. (nazwa
handlowa TRAVEL STUDIO), mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PKS TRAVEL SP. Z O.O.(nazwa
handlowa TRAVEL STUDIO).

12. Informacja o dobrowolności podania danych osobowych.
Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy i wykonywania innych czynności związanych z działalnością PKS TRAVEL SP. Z
O.O. (nazwa handlowa TRAVEL STUDIO) - (np. przygotowaniem oferty). Podanie danych jest warunkiem do dokonania rezerwacji,
bez ich podania rezerwacja nie zostanie przyjęta.

13. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.
PKS TRAVEL SP. Z O.O. (nazwa handlowa TRAVEL STUDIO) korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego
podejmowania decyzji.
Następujące decyzje mogą być podejmowane w sposób zautomatyzowany:
1. profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności o dane dotyczące świadczonych wcześniej usług.
Profilowanie może mieć wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie Państwo mogą otrzymywać - oferta będzie
dopasowywana do Państwa potrzeb.

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Znajdź nas na Facebooku
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem